Systemy lotniskowe

System Informacji Podróżnych przeznaczony jest do prezentacji informacji graficznych i dźwiękowych na wielu terminalach rozmieszczonych na terenie rozległych obiektów użyteczności publicznej. Informacje są przekazywane zgodnie z wcześniej zaprogramowanym harmonogramem, zapisanym w bazie danych, wywoływane przez operatora lub zewnętrzny system.

System może być stosowany w portach lotniczych, na dworcach kolejowych, autobusowych do prezentacji rozkładów lotów, pociągów oraz autobusów, w hotelach, bankach (informacje dla klientów) oraz wielu innych miejscach użyteczności publicznej

infLOT

infLOT-2 to system do obsługi informacyjnej lotniska. Pozwala w prosty sposób zarządzać, przetwarzać, przechowywać, wymieniać a także wizualizować wszelkie dane w jakiś sposób związane z lotami. Proces przepływu informacji obejmuje takie grupy pracowników obecnych na lotnisku, jak Straż Graniczna, Urząd Celny, obsługa lotniskowa, służby ochrony lotniska, pracownicy Call Center.

Informacja dla pasażerów

  • Prezentacja informacji na dowolnym typie wyświetlaczy,
  • Informacje wyświetlane w języku polskim i angielskim,
  • Możliwość dostosowania sposobu prezentacji informacji na wyświetlaczach
  • Możliwość tworzenia „ścian monitorów”.

Reklamy i komunikaty

  • Możliwość wyświetlania reklam w postaci obrazów statycznych (pojedynczych lub sekwencji), animacji FLASH,
  • Wyświetlanie reklam wg ustalonego harmonogramu,
  • Możliwość wyświetlania komunikatów (bezpieczeństwa, informacyjnych) w postaci informacji przesuwanej poziomo na dole ekranu każdego ze stanowisk graficznych, sekwencji obrazów lub animacji.