About us

Jan 17, 2017

Kraków nowy Terminal


Do użytku pasażerów Kraków Airport został oddany II etap inwestycji, polegającej na rozbudowie i modernizacji terminalu. Etap ten obejmował wybudowanie fragmentu budynku łączącego stary i nowy obiekt oraz przebudowę dawnej hali odbioru bagażu. Powstały tam nowe stanowiska odprawy biletowo-bagażowej (check-in)..

Kategoria: Informacje ogólne
Napisał: Mariusz

Pasażerowie mają do dyspozycji 28 nowych stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, zlokalizowanych blisko punktów kontroli bezpieczeństwa.

Oddany fragment terminalu to także: dodatkowy punkt kontroli bezpieczeństwa, 3 dodatkowe poczekalnie odlotowe (gate) oraz dodatkowa karuzela w hali odbioru bagaży.

 

Ostatni, trzeci etap budowy zakłada modernizację funkcjonującej do tej pory hali odpraw. Powstaną tam kolejne stanowiska odprawy biletowo-bagażowej. Ponadto w części tej znajdzie się salon VIP, a także taras widokowy. Docelowo obie części terminalu zostaną połączone w jedną bryłę. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na IV kwartał 2016. Docelowo w terminalu będzie działać 18 poczekalni odlotowych (gate), 46 stanowisk odpraw (check-in), 3 wieże przyrękawowe, 5 rękawów oraz 6 karuzel odbioru bagażu. Całość prac w zakresie infrastruktury teleinformatycznej wykonuje firma GMT.