O nas

Jul 28, 2016

Rozbudowa Terminalu A w porcie lotniczym w Pyrzowicach


Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice przeszedł kolejny etap trwającej już od kilku lat  metamorfozy. Jak ktoś długo nie gościł na lotnisku w Pyrzowicach, może nie poznać tego miejsca. W czerwcu 2016 roku zakończyła się rozbudowa Terminalu A.

Kategoria: Informacje ogólne
Napisał: GMT

Powierzchnia, tak zwanej, hali odlotów powiększyła się trzykrotnie. Teraz w Terminalu mieści się sześć punktów kontroli dokumentów oraz dziewięć gate`ów, o funkcjonowanie których – pod względem informatycznym – dba firma GMT. Większa ilość stanowisk kontroli bezpieczeństwa, kontroli paszportowej oraz bramek dla pasażerów zwiększyła przepustowość portu o blisko 50%, przy utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżnych.

Przebudowa terminalu A to nie tylko zwiększenie powierzchni hali odlotów o 371 m2, ale również jej modernizacja. Bowiem przy remoncie zastosowane zostały nowoczesne rozwiązania, w postaci np. nowej windy panoramicznej czy schodów ruchomych. Elementy te niewątpliwie podniosły jakość i komfort obsługi, o czym wiele osób, podczas trwających wakacji, miało już okazję się przekonać.

Inwestycja była nie lada wyzwaniem, nawet dla wiodącej w branży budownictwa firmy SKANSKA S. A., która była głównym wykonawcą zadania. Oprócz budowy nowych fundamentów i słupów pod wspomniane już schody ruchome i windę, dużą trudnością było wykonywanie wszystkich robót, również tych wyburzeniowych i konstrukcyjnych na „żywym organizmie” - w warunkach funkcjonującego portu lotniczego. Przebudowa i rozbudowa instalacji niskoprądowych nie mogła powodować utrudnień w działalności lotniska. Terminal A znajduje się pomiędzy budynkiem technicznym - sercem logicznym portu, a pozostałymi dwoma terminalami, które musiały funkcjonować podczas robót w sposób nieprzerwany i niezakłócony, dlatego praca w tym rejonie wymagała ścisłej koordynacji generalnego wykonawcy i firmy GMT, pod której opieką pozostają m. in. lotniskowe systemy bezpieczeństwa, informacji i nagłośnienia.

Współpraca, jak zwykle, była udana i owocna. Wszystkie zadania zostały wykonane w terminie i z zachowaniem wysokich standardów. Terminal A, po modernizacji, funkcjonuje i spełnia oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających pasażerów.